kom. 663 229 313
kom. 501 744 403
E-MAIL: galdak@wp.pl
chromowanie


niklowanie


ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NASZYMI USŁUGAMI

chromowanie


Anodowanie - Na czym polega?

Mianem anodowania określa się proces powierzchniowej obróbki metali polegający na elektrolitycznym wytworzeniu warstwy tlenku na powierzchni obrabianego przedmiotu. Anodowanie stosuje się głównie w stosunku do aluminium i jego stopów, przy czym elektrolitycznej obróbce powierzchniowej poddaje się również detale wykonane z niektórych odmian stali, tytanu oraz stopów magnezu. Anodowanie aluminium nazywane jest często elektrolityczną oksydacją aluminium. Niezależnie od stosowanego nazewnictwa jest to ten sam proces, który ma na celu wytworzenie ochronnej warstwy tlenku na powierzchni aluminiowego przedmiotu.

Dlaczego wykonuje się anodowanie?

Anodowanie jest procesem stosowanym w trzech celach:

Jak przebiega anodowanie?

Obrabiany detal metalowy zanurzany jest w kąpieli elektrolitycznej. Pełni on w tym przypadku rolę anody. Elektrolitem stosowanym podczas anodowania metalijest najczęściej kwas siarkowy. Podczas elektrolizy, po przyłożeniu do elektrod napięcia stałego 12-20V wydziela się tlen. W reakcji z metalem tlen tworzy na powierzchni detalu przeźroczystą powłokę tlenku.

Wyróżnia się kilka typów anodowania: