kom. 663 229 313
kom. 501 744 403
E-MAIL: galdak@wp.pl
chromowanie


niklowanie


ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NASZYMI USŁUGAMI

chromowanie


Na czym polega miedziowanie metali i jakie ma zastosowanie?

Miedziowanie stali wykonuje się najczęściej metodą galwanizacji. Jest niezastąpiona w czasie wykonywania powłok ochronnych na różnego typu stalowych elementach. Poddawany miedziowaniu przedmiot umieszcza się w specjalnym zbiorniku, w którym przeprowadza się tak zwaną kąpiel galwaniczną. W czasie procesu miedziowania mogą zostać wykorzystane różne reakcje i oddziaływania, pozwalające na szczelne i dokładne pokrycie całego przedmiotu warstwą ochronną.

Najważniejsze korzyści z wyboru miedziowania

Z różnych przyczyn przeprowadza się miedziowanie. Przede wszystkim by poprawić właściwości wytrzymałościowe elementów metalowych. Będą chronione przed szkodliwym oddziaływaniem wilgoci, która mogłaby doprowadzić do powstania korozji. Poprawie ulegają również właściwości mechaniczne, zwiększa się odporność na rozciąganie, odkształcenie, skruszenie.

W wielu przypadkach istotne są także względy estetyczne. Miedziowanie jest formę obróbki, która pozwala na wygładzenie powierzchni, bez zaburzenia kształtów danego przedmiotu. W ten sposób warstwa ochronna jest również warstwą dekoracyjną.

Miedziowanie przeprowadza się także w celach technicznych. W ten sposób tworzy się elementy wykorzystywane w różnego typu urządzeniach i maszynach, przeznaczonych do stosowania na świeżym i powietrzu i w trudnych warunkach środowiskowych. Miedziowanie wypełnia pory na powierzchni materiałów, co pozwala na zwiększenie ich odporności i wytrzymałości.

Przebieg procesu miedziowania

Miedziowanie może być przeprowadzane na kilka sposobów, najczęściej w formie kąpieli zasadowej lub kwasowej. W pierwszym wypadku wymienić można kąpiele cyjankaliczne oraz bezcyjankowe. Pozwalają uzyskać dobre rezultaty oraz na długi czas wzmocnić galwanizowany element. Są to jednak usługi stosunkowo drogie oraz przede wszystkim niebezpieczne, w czasie których stosuje się toksyczne roztwory.

Z tych powodów często stosuje się kąpiele kwasowe. Są uważane za bardziej skuteczne i wydajne, a przede wszystkim są tańsze w realizacji. Pozwalają wytworzyć grube i wytrzymałe powłoki na obrabianych przedmiotach. Nie nadają się jednak do obróbki wszystkich elementów, zwłaszcza żelaznych lub stalowych.

Wybór konkretnej metody miedziowania zależy przede wszystkim od oczekiwanych rezultatów i wymogów związanych z użytkowaniem danego przedmiotu. Warto zdać się pod tym względem na opinię fachowca i wybrać rozwiązanie, które uzna on za najkorzystniejsze.